WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:185 回復:1 發表於 昨天 06:33
本主題由 212love 於 前天 12:33 刪除回復
累計簽到︰1992 天
連續簽到︰28 天
發表於 前天 08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

俄羅斯套娃 Russian.Doll., [MKV / 4.85G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 同性 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
7486fa033c171.png 4 e4 p& P. E1 X
◎译 名 俄罗斯套娃
+ U+ i4 {& I1 Z1 L3 P4 a◎片 名 Russian Doll
) w0 ?1 |" b  ?. v; X+ x" ^+ r◎年 代 2016
/ m6 D3 T; E- w/ u, z, ~7 f# k◎产 地 美国7 P8 j& C  |- V/ d- n4 ^
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 同性
2 `* t- d2 n- {2 C◎语 言 英语! J+ m! e2 J9 O
◎IMDb评分 4.8/10 from 36 users) S3 X- o  v- E$ \0 k6 O( X
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5138866
. G& ~1 E& b3 b, O4 r1 s4 f5 D% x  C◎豆瓣评分 4.2/10 from 112 users
! Q; }/ Y8 Z4 \  [0 l, f◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30245293/
6 X1 e  W4 W4 O◎片 长 82分钟
2 l6 G8 |" j/ ^& n9 `7 A% X/ o◎导 演 Ed Gaffney! r8 A, k; x5 P0 a' ~, r
◎编 剧 Ed Gaffney
7 ~/ ^2 n' Y+ y9 X/ g◎主 演 Kristine Sutherland$ u" A0 `% M4 l* f3 z$ A9 I2 y
   Marem Hassler2 i* ?9 e5 }$ v5 |7 U% F( a
   Aly Trasher% q6 I0 ]* N, N9 `4 W

8 \+ ^) C( j/ b6 f" S$ F: N$ C* I! K. \$ }& g; L2 ?& T2 c4 x" Q
◎标 签 美国 | LGBT | 2016 | les | 同性 | 美国电影 | 电影 | 爱情- n% L9 J3 W5 }7 U) G) l& _0 ]
8 c+ R! Q9 V  _6 S5 a; h' D/ N1 O0 J
◎简 介4 y+ d' D& O2 B9 U7 {; {
- d. \' s7 Z6 i) @4 {- ^
 身处于命运十字路口的人哪* ~, O1 _9 S( v. {, {3 `
 如同俄罗斯套娃一般一层套一层却始终无法直视内心的真实" K2 |4 P8 Q- Z$ X4 G
 由一本名为《俄罗斯套娃》剧本引发的失踪案,牵扯出一桩25年前的迷离案件。
2 Z* ^) F: f. m+ w, o 女警官Ames因2年前妻子的离世,始终沉湎于过去,无法向前看。在通过女教师Faith的帮助下,
, _: K- Y' S  R+ g/ b 对于案件有了巨大的突破,同时也情不自禁得被她所吸引。
( M6 h& l( i1 l) Q6 D4 r! Y% W! r 当揭开整个案件的真相,才知或许我们每个人都是“俄罗斯套娃”。
; R4 j  c6 d2 Q: O- i9 J* K 女警官x女教师的Cp,结局He请放心食用~, c% K/ S6 j, ~& b" G$ g) G% `, n
 微博@亿万同人字幕组8 D% V' t8 _) }* Y* N
 微博@橘里橘气字幕组3 |  A2 w* q9 [. u6 n) ^2 l- p
Video
/ Y5 R$ z8 L# BID : 1
7 O+ c3 S. Y. d* A" @) W( @- WFormat : AVC
- w( M2 k# @' V, JFormat/Info : Advanced Video Codec
& ^, s' Q) z; fFormat profile : [email protected]; J& F: o( Z  }9 v+ s
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
2 x8 B- a" m& K$ Y( L$ mFormat settings, CABAC : Yes
% I1 _9 J1 k  Z3 HFormat settings, Reference frames : 4 frames  c1 {4 V: p: f
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
. u. X. s/ j$ n" v7 S3 WDuration : 1 h 23 min
2 Y" g0 E+ Q- v! ~* w! bBit rate : 8 129 kb/s
; _& }  N7 w$ L% k! NWidth : 1 920 pixels: J! h. T- ]- j$ J. A& w& o, u
Height : 816 pixels; P+ t" w8 g0 o9 b/ y
Display aspect ratio : 2.35:11 S! Y3 ^; ^3 r4 I$ M
Frame rate mode : Constant
/ ^" B. S; _: IFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS$ Y5 s% v  X# C
Color space : YUV
6 v# J5 _% A+ `5 wChroma subsampling : 4:2:0
9 J4 f5 a) N& n, `2 EBit depth : 8 bits) `7 D# S& F5 Q7 ]; C
Scan type : Progressive
8 A2 q' [* C& X( n, f7 e: q) {Bits/(Pixel*Frame) : 0.2161 A% n8 S+ p) c0 p
Stream size : 4.72 GiB (97%)+ z8 B/ \& E4 o. P8 j- t2 F7 H
Language : English, g" V5 ?( g0 W: q$ \. O, t
Default : Yes* M( d9 g! g' j+ u# Z& o
Forced : No/ i8 @: Q. Y; W9 e1 l2 _
Color range : Limited
* C+ _+ A6 C1 |, y5 g& hColor primaries : BT.709! j* n3 C5 L. c- W5 @
Transfer characteristics : BT.709
% m- V1 S" `/ hMatrix coefficients : BT.709
4 d7 b* L0 e  ?& K6 }- Z# Q9 Q3 `+ f. G! i) |3 l7 i
Audio/ j% }3 I# l" z3 ~' u$ e, x3 X
ID : 2
$ L7 O- v8 H; p/ M  U1 mFormat : E-AC-3
; a& o, I: X4 M: [; S3 `; IFormat/Info : Enhanced AC-3
) R# \( r, e8 VCommercial name : Dolby Digital Plus
1 S) O! m% O$ n* y3 ICodec ID : A_EAC3
/ T; G$ Y) p* s% z5 MDuration : 1 h 23 min) {- [  M$ t- S. H, A6 p4 P4 R% n
Bit rate mode : Constant
; d/ @6 q9 C* l* }# X6 n1 DBit rate : 224 kb/s
; L4 l% F. A  ^% ^3 i$ X# LChannel(s) : 2 channels- J5 x1 @- x& a" z* B
Channel layout : L R+ q8 Q9 V. N; }# @' T
Sampling rate : 48.0 kHz/ i$ R4 T: m5 ]6 Z. m) a8 c
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 C7 z6 _3 |' q2 j, J" A$ \Compression mode : Lossy
( j: B7 k) |; H, K: E* t* `5 [Stream size : 133 MiB (3%)
+ ]. {( \8 n* W; W$ O; lLanguage : English3 C/ l* K& g0 s. I1 {$ J& L2 P
Service kind : Complete Main
9 e& i: L: H) k) z. A+ UDefault : Yes
2 L7 [8 R8 V+ v5 _, pForced : No  n: x0 `' O! b5 Y, A. K. ]
3 n6 o, J9 b) Y& S
Text
7 Z. W0 T. ~  a* g  OID : 3
. F& m5 }) B( s4 l+ kFormat : UTF-8/ z0 Z# J) p4 R) t/ h
Codec ID : S_TEXT/UTF8: ?: e6 J5 W1 M9 k- f
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' f6 e, M: W/ W# ]6 q! j( o9 iDuration : 1 h 21 min' V, M5 t/ `: a& l6 ?) }" a3 `
Bit rate : 60 b/s7 |9 G3 p: u; y/ V6 R6 u
Count of elements : 1192
6 U% ?! W$ ~: k  }/ Q6 ]- |) aStream size : 36.3 KiB (0%): Y$ s$ r) i7 d- A3 B: I7 \7 K
Title : SDH: o( U1 D6 B" G0 Z9 F/ @( F( _
Language : English
! y6 N7 I" F( E2 `Default : No
. q8 d9 ]% m8 J2 aForced : No
& L4 v% V0 B' h# W
3 [. S( _- x5 C7 C
% b( `$ m) Y5 T( p9 t

俄羅斯套娃. MKV.torrent

49.08 KB, 下載次數: 39

累計簽到︰302 天
連續簽到︰9 天
發表於 昨天 06:33 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部